Gezonde werknemers

Hoe vitaal en gezond zijn uw werknemers? Vitale medewerkers hebben significant meer energie en plezier in het werk. Zij nemen vaker regie in hun eigen ontwikkeling en dragen bij aan een lager ziekteverzuim. Dat wilt u vanuit bijvoorbeeld ‘goed werkgeverschap’ en uw corporate doelstellingen toch ook? Als leefstijlcoach en natuurvoedingskundige beschik ik over voldoende ervaring en kennis om uw werknemers vitaler te laten zijn.

We werken met z’n allen ‘langer’ door. Ook u krijgt komende jaren te maken met een vergrijzend personeelsbestand. En daar is helemaal niets mis mee! Werkgevers oordelen dat 55-plussers meer kennis hebben, ervaring, en over unieke competenties beschikken die jongere generaties op juist weer andere gebieden hebben.
Toch vindt een deel van bedrijven en (semi)overheidsinstellingen dat de productiviteit bij oudere werknemers een aandachtspunt is.

Het is derhalve essentieel voor bedrijven om de nieuwe situatie voor de komende jaren te onderkennen en actie te ondernemen. Daarom heb ik er voor gekozen om de Post-HBO opleiding Leefstijl- & Vitaliteitscoach (GLI) te volgen in 2018. Deze heb ik inmiddels succesvol afgerond en ik kan mij nu officieel inzetten als gecertificeerd Leefstijlcoach- en trainer.

Als Leefstijlcoach- en trainer beschik ik met mijn Food&Business-achtergrond en jarenlange werk als Natuurvoedingskundige over een unieke combinatie aan kennis en vaardigheden.
Deze zet ik succesvol, met veel enthousiasme en doelgerichtheid in binnen het bedrijfsleven.

Gezonde natuurlijke voeding is de basis voor vitaliteit en gezondheid en heeft direct effect op de werkprestaties.

Mag ik binnenkort ook uw bedrijf aanbieden om uw medewerkers bewust te maken van het belang van een gezonde leefstijl?

Vanuit PMO’s en Arbobeleid is er een toenemende aandacht voor ziekteverzuim en daarbij de inzet van preventief beleid middels een gezonde leefstijl. Vanzelfsprekend zijn vitale medewerkers productievere medewerkers. Een goede gezondheid is namelijk een van de basisvoorwaarden voor medewerkers om goed te functioneren in hun werk. Een ongezond eetpatroon kan ook een oorzaak zijn voor regelmatig ziekteverzuim.

Op meerdere manieren kan ik een bijdrage leveren aan de vitaliteit van uw organisatie: