Voedingsadvies bedrijven

Gezonde werknemers zijn productiever, staan positiever in het leven en genieten van een betere balans tussen arbeid en privé! Door onnodig ziekteverzuim wordt het Nederlandse bedrijfsleven geconfronteerd met hoge kosten, die voor een groot deel zijn te voorkomen met betere voedingspatronen voor uw medewerkers. Maar hoe bereik je nu een veelal diverse groep aan mensen, met een verschillende achtergrond, kennis, opleidingsniveau en levenshouding? Als Voedingskundige heb ik inmiddels ruimschoots ervaring mensen te binden en te boeien tijdens mijn lezingen en workshops.

Hoe werkt het?

Samen met u als werkgever breng ik eerst de feiten in kaart:
– Wat besteedt u aan ziektepreventie?
– Wat kosten ziektegevallen u nu?
– Wat zou een verbetering van een paar % opleveren?

Aansluitend komt het belangrijkste: bepalen van de doelstellingen
– Wat zijn de specifieke bedrijfsdoelstellingen voor terugdringen van het ziekteverzuim?
– Zijn er bepaalde afdelingsdoelstellingen?
– Heeft u persoonlijke doelstellingen?

Het intake gesprek
Tijdens het intake gesprek met u kunt u tevens de zorgen die u nu heeft aangeven en zullen we uw absolute urgentie, dus wat top of mind staat, de nodige aandacht geven.
Op basis van deze intake volgt een helder voorstel met Plan Van Aanpak. Elke lezing of workshop is weer anders, geen bedrijf is hetzelfde, geen mens is hetzelfde. Graag maak ik met u een persoonlijk programma, dit is een belangrijke investering, om uw personeel gezond en stralend in het leven te laten staan. Evident zal er een andere lezing & workshop opgesteld worden voor uw nachtploeg dan voor uw managers, zowel in benadering als qua inhoud.

Ik ben er van overtuigd dat iedereen toegang zou moeten hebben tot goede voorlichting. Daar is iedereen bij gebaat!
Mag ik ook u tijdens een persoonlijk gesprek overtuigen?